Asociación Galega "Corredor da Henares"

Segundo os estatutos os fins da nosa asociación son:

  • Promover a relación entre os asociados e a súa mutua colaboración.
  • Fomentar os vínculos coas institucións galegas, tanto con aquelas que se atopan ubicadas en Galicia como as do exterior, e especialmente coas similares da Comunidade de Madrid.
  • Manter un especial seguimento da actividade cultural galega e a súa difusión entre os galegos ubicados no ámbito territorial desta Asociación.
  • Organizar actos culturais, recreativos, de ocio e gastronómicos entre os asociados e o resto de persoas interesadas na cultura, o folclore e as artes galegas.
  • Difusión, cultivo, promoción e ensino da lingua galega.