Asociación Galega "Corredor da Henares"

A nosa asociación realiza diversas actividades:

  • Organización de conferencias, seminarios ou xornadas especiais sobre temática cultural galega, establecendo departamentos de ensino da lingua galega.
  • Presentación de libros, revistas, folletos e novas editoriais de especial interese cultural, relacionadas con Galicia.

Tamén publicamos a revista “Vagalume” de aparición semestral e temos un equipo de fútbol sala.